Waar bent u naar opzoek?

algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom in de online winkel van Airtender B.V. (hierna Airtender). Deze website (en gerelateerde websites) is uitsluitend bedoeld voor consumenten die Airtender-producten willen kopen voor bezorging in het gebied (momenteel Europa). Airtender accepteert geen bestellingen voor bezorging buiten het Territorium, ook al is de Winkel wereldwijd toegankelijk. De Producten zullen uitsluitend worden ontworpen, getest en goedgekeurd voor gebruik in de landen van het Gebied. Als u ervoor kiest de winkel te bezoeken en/of de Producten buiten het Gebied te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetgeving in uw land. U begrijpt en accepteert dat de winkel niet is ontworpen voor gebruik buiten het grondgebied en dat sommige of alle functies van de winkel mogelijk niet werken of geschikt zijn voor gebruik in een dergelijk land. Voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt Airtender geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw toegang tot of gebruik van de winkel buiten het Territorium.

Deze algemene voorwaarden vormen samen met de orderbevestiging van Airtender het contract tussen u als consument en Airtender voor de levering van de bestelde Producten. Door het vakje ‘gelezen en akkoord’ op het bestelformulier aan te vinken en de bestelling te plaatsen, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Er zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing. Er kan niet van dit contract tussen u en Airtender worden afgeweken, tenzij Airtender schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met een wijziging.

Airtender behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Lees daarom de Algemene Voorwaarden elke keer dat u Producten in deze winkel bestelt. Een dergelijke wijziging heeft geen effect op bestellingen die zijn ingediend en bevestigd voordat de herziene Algemene Voorwaarden op deze website werden geplaatst.

Als consument heeft u bepaalde wettelijke rechten. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, inclusief uitsluitingen met betrekking tot producten die defect zijn of niet zoals beschreven, of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere rechten. Voor een volledige beschrijving van uw wettelijke rechten dient u de wetten te raadplegen die van toepassing zijn in uw land of rechtsgebied. Niets in deze Algemene Voorwaarden doet afbreuk aan die andere wettelijke rechten.

DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST. DOOR EEN BESTELLING VOOR PRODUCTEN TE PLAATSEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT IN VERBAND MET DE VOORBESTELLING OF AANKOOP. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE AUTORITEIT EN DE CAPACITEIT HEBT OM NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN AKKOORD TE GAAN. U VERKLAART DAT U VOLDOENDE LEEFTIJD BENT IN UW RECHTSGEBIED OF WOONPLAATS OM PRODUCTEN TE KOPEN EN TE GEBRUIKEN EN DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MOET U DE PRODUCTEN NIET KOPEN OF VOORBESTELLINGEN.

 1. BESTELLING, AANVAARDING EN BETALING

Om een bestelling voor de aankoop van Producten te plaatsen dient u minimaal 18 jaar oud te zijn, telefonisch bereikbaar te zijn en te beschikken over een geldig e-mailadres.

U kunt een bestelling plaatsen voor de aankoop van Producten door het bestelformulier op de website in te vullen. Voordat u de bestelling verzendt, ontvangt u een volledig ingevuld bestelformulier met de uiteindelijke te betalen productprijs. Op dat moment in het bestelproces kunt u op de knop ‚’doorgaan’‚ drukken om een overzicht van uw volledige bestelling te bekijken, waarin u eventuele gedane bestellingen op het bestelformulier kunt corrigeren. Zodra u er zeker van bent dat het bestelformulier correct is, kunt u het formulier verzenden en uw bestelling plaatsen – nadat u heeft bevestigd dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden. Door dit vakje aan te vinken en op de knop ‘Verzenden’ te drukken. Door uw bestelling te plaatsen, doet u een aanbod aan Airtender om de door u geselecteerde Producten te kopen, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. Airtender kan uw bestelling naar eigen goeddunken wel of niet accepteren. Geen enkele bestelling is bindend voor Airtender, tenzij deze uitdrukkelijk door Airtender is aanvaard door middel van de orderbevestiging van Airtender per e-mail. Door u geplaatste bestellingen zijn echter bindend voor u en kunnen na indiening niet meer worden geannuleerd. Airtender behoudt zich het recht voor om hoeveelheden te beperken bij het accepteren van bestellingen.

Hoewel Airtender er alles aan zal doen om u de Producten te leveren die op de orderbevestiging staan vermeld op de datum (bereik) die op de orderbevestiging is vermeld, kunnen er gevallen zijn waarin wij dit niet kunnen doen, omdat bijvoorbeeld (i) dergelijke Producten worden niet langer vervaardigd of beschikbaar, (ii) Airtender kan een bepaald relevant onderdeel niet vinden of (iii) er was een prijsfout op de website. In dergelijke omstandigheden zal Airtender contact met u opnemen om u te informeren en waar mogelijk alternatieve Producten aan te bieden die u mogelijk wilt kopen.

Als u alternatieve Producten wilt bestellen, zullen wij uw bestelling met betrekking tot deze Producten annuleren en u het geld terugbetalen dat u mogelijk al aan Airtender hebt betaald met betrekking tot dergelijke Producten. In het geval van een typografische fout of een technologische fout die een vergissing veroorzaakt in de prijs die op de website wordt weergegeven, behoudt Airtender zich het recht voor om de fout te corrigeren en u de juiste prijs in rekening te brengen.

U kunt uw Producten betalen met de betaalmethoden zoals weergegeven op de website. U dient te betalen in de munteenheid aangegeven op uw factuur. Als u met een creditcard betaalt, wordt u bij het plaatsen van uw bestelling om uw creditcardgegevens gevraagd. Uw creditcard wordt pas belast op het moment dat wij de verzending van de Producten regelen. Airtender zal de Producten pas leveren nadat uw creditcardmaatschappij toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw kaart voor de betaling van de bestelde Producten. Indien Airtender een dergelijke toestemming niet ontvangt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Om ervoor te zorgen dat uw creditcard, debetkaart of betaalkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, zal de betalingsdienstaanbieder van Airtender de naam, het adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, valideren met de juiste databases van derden. U geeft hierbij toestemming voor het uitvoeren van deze controles. Alle door u verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt in strikte overeenstemming met het privacybeleid van Airtender.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar Producten die niet noodzakelijkerwijs in alle landen leverbaar zijn. Het Territorium waar de Producten leverbaar zijn, wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden uitgebreid en bijgewerkt. Airtender verkoopt en levert alleen Producten zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat de weergave op het scherm van de Producten enigszins kan afwijken van het werkelijke uiterlijk. De informatie in onze reclamebrochures of op onze websites vormt een uitnodiging tot trakteren; dergelijke informatie vormt geen aanbod van Airtender om Producten te leveren. Alle producten die in de winkel worden aangeboden, zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Aankopen in de winkel zijn uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers en zijn niet geautoriseerd voor wederverkoop.‍

 1. PRIJZEN

‍ Alle gepubliceerde Productprijzen zijn in Amerikaanse dollars of in Europa in EURO, inclusief BTW maar exclusief recyclingheffingen, belastingen en verzend-, handling- en bezorgkosten en heffingen, die voor uw rekening komen. De productprijzen zijn de prijzen zoals gepubliceerd op deze website op het moment dat uw bestelling werd geplaatst, en zoals vermeld op uw factuur. Alle extra belastingen, bezorgkosten en heffingen die verband houden met de bestelling en die voor uw rekening komen, worden tijdens het bestelproces en op de factuur opgeteld bij de aankoopprijs, zodat u een volledig overzicht krijgt voordat de bestelling kan worden geplaatst.

Prijzen van de producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.‍

 1. LEVERING

Bestellingen die via deze website worden geplaatst, worden alleen in het gebied afgeleverd. Airtender zal de Producten afleveren op het adres dat is opgegeven in de orderbevestiging en in overeenstemming met de gekozen leveringsoptie. Airtender kan de Producten middels afzonderlijke levering leveren. Alle door Airtender opgegeven leverings- of verzendingsdata zijn slechts beste schattingen en Airtender is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het niet leveren in overeenstemming met de opgegeven leverings- of verzendingsdata.

Airtender zal redelijke inspanningen leveren om uw Producten binnen de aangegeven leveringstermijn te vervaardigen en te leveren. De werkelijke levertijden van het Product kunnen echter langer zijn dan dertig (30) dagen vanaf de orderbevestiging, en als u het Product bestelt in de wetenschap dat het leveringsmoment meer dan dertig (30) dagen na de orderbevestiging zal zijn, gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met een dergelijke latere leveringsdatum.

Indien u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u per afleveradres een bestelling op te geven.

Het eigendom van en het risico op verlies van uw Producten gaat op u over bij levering van de Producten op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.‍

 

 1. VOORWAARDEN VOOR AIRTENDER APP

‍ De Airtender-applicatiesoftware die op of via de Airtender-website wordt aangeboden, is onderworpen aan de toepasselijke licentieovereenkomst zoals hier geplaatst. De software wordt beschikbaar gesteld op een niet-overdraagbare, niet-exclusieve basis en uitsluitend voor gebruik door eindgebruikers. Het kopiëren, reproduceren of distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden.‍

 1. GARANTIE

Airtender garandeert voor een periode van minimaal 24 maanden vanaf de datum van levering dat de door Airtender hieronder geleverde Producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Voor handmatige lucht- en vacuümpompen van Airtender geldt deze beperkte garantie tot 60 maanden.

Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving. Op bepaalde Producten kunnen specifieke garanties van toepassing zijn, zoals specifiek vermeld in de Productinformatie. Met betrekking tot de applicatiesoftware geldt geen andere garantie dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst.

De garantie op producten is alleen geldig voor defecten veroorzaakt door het vakmanschap en de toegepaste materialen van Airtender. Bij gebreken die ontstaan doordat de producten op een andere manier zijn gebruikt dan voorgeschreven in de handleidingen en instructievideo's van Airtender vervallen eventuele garantieverplichtingen van Airtender. Airtender mag altijd retournering van defecte producten eisen voor onderzoek naar de oorzaak van het defect. Airtender behoudt zich het recht voor garantieverplichtingen nietig te verklaren indien uit haar onderzoek aanwijzingen voortkomen dat gebreken zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van haar producten.

Mochten de door Airtender geleverde Producten niet voldoen aan de toepasselijke garantie, dan zal Airtender, naar eigen keuze en kosten, tenzij anders bepaald in de toepasselijke garantie, het Product repareren of vervangen of de aankoopprijs terugbetalen bij retournering van het Product. Tenzij uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wijst Airtender, voor zover toegestaan door de wet, hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet. De beperkte garantie die hierin wordt uiteengezet, is uw enige verhaalsmogelijkheid. De beperkte garantie is echter een aanvulling op en heeft geen invloed op of afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

Om garantieservice te verkrijgen, kunt u contact opnemen met Airtender via het e-mailadres info@Airtender.com. [Houd er rekening mee dat u het bestelnummer moet opgeven zoals vermeld op de bestelbevestiging of op uw aankoopbewijs van de winkel.]

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de winkel en alle inhoud die beschikbaar is in de winkel aangeboden op een 'as-is'-basis, zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsgaranties of impliciete garanties. Garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle Producten die via de winkel zijn gekocht, worden geleverd op een 'as-is'-basis, tenzij anders vermeld in de garantie die bij een Product wordt geleverd.

 

U gebruikt een Product naar eigen inzicht en risico. U bent als enige verantwoordelijk voor (en Airtender wijst dit af) voor enig verlies, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een Product.

Tenzij uitdrukkelijk een garantie wordt beloofd, garandeert of belooft Airtender geen specifiek geldelijk voordeel uit het gebruik van een Product of enig kenmerk ervan. De werkelijke geldelijke voordelen variëren afhankelijk van factoren die buiten de controle of kennis van Airtender liggen.‍

 1. HERTREKKINGSRECHT VOOR CONTRACTEN, RETOUREN BIJ NIET-CONFORMITEIT EN TERUGBETALINGEN

Als onderdeel van de wettelijke consumentenrechten in de EU moet herroeping van het contract met Airtender zonder reden mogelijk zijn binnen veertien (14) kalenderdagen na levering. Airtender biedt dit recht aan al haar klanten, waar ze ook in het gebied bestellen. Om van dit recht gebruik te maken, dient u Airtender binnen 14 werkdagen na levering van het Product per e-mail op de hoogte te stellen van uw wens om de overeenkomst te herroepen. Airtender zal alle door u betaalde bedragen voor de producten terugbetalen op de manier waarop deze bedragen zijn betaald, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten in hun originele verpakking, inclusief alle accessoires en documentatie, in overeenstemming met de retourprocedure. Houd er rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor uw rekening zijn.

Houd er rekening mee dat u een contract NIET kunt opzeggen, een product kunt retourneren en een terugbetaling kunt aanvragen als het betreffende product:

– software die u van de website heeft gedownload;

– zodanig dat het Product niet in de originele staat inclusief alle verpakkingen en handleidingen en overige documentatie kan worden geretourneerd.

In het geval dat het Product wordt geretourneerd op basis van een garantie- of non-conformiteitsclaim, kan Airtender als voorwaarde voor het nakomen van haar garantieverplichtingen eisen dat het Product wordt geretourneerd naar een door Airtender opgegeven adres. Tenzij anders aangegeven, zijn de verzendkosten voor geretourneerde Producten onder garantie voor rekening van Airtender.

RETOURPROCES

Neem contact op met Airtender via het e-mailadres bovenaan deze pagina om retourinstructies aan te vragen. [Zorg ervoor dat u het bestelnummer vermeldt op de bestelbevestiging of op uw aankoopbewijs van de winkel doorgeeft.] U ontvangt een autorisatienummer (RMA) voor het retourneren van materiaal.

U moet het product binnen 5 dagen na uitgifte van het RMA-nummer aan Airtender retourneren in de originele staat en verpakking, vergezeld van het RMA-nummer, samen met alle garantiekaarten, handleidingen en accessoires, waarbij de verzendkosten vooraf betaald zijn. Een terugbetaling zal plaatsvinden na ontvangst door Airtender van het geretourneerde product in overeenstemming met de retourinstructies.

 

Terugbetalingen zijn beperkt tot uw aankoopprijs van de geretourneerde Product(en) (exclusief verzend- en administratiekosten). Terugbetalingen worden gedaan op uw creditcardrekening, of voor niet-creditcardtransacties, door creditering van uw bankrekening.

 Terugbetalingen op kortingen, acties en/of aanbiedingen geven geen garantie op een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Indien voor een actie een bedrag is overgemaakt, kan dat bedrag niet in zijn geheel worden gerestitueerd.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder in deze clausule ‘Beperking van aansprakelijkheid’ doet dat niet proberen aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, IN AANVULLING OP DE BOVENSTAANDE GARANTIE-UITSLUITINGEN, ZAL (A) AIRTENDER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLOREN GEGEVENS OF WINSTDERVING, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, ZELFS INDIEN AIRTENDER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WIST OF HAD MOETEN HEBBEN, EN (B) DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN AIRTENDER DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE PRODUCTEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DE PRIJS DAADWERKELIJK OVERSCHRIJDT DOOR U BETAALD AAN AIRTENDER VOOR HET BETROKKEN PRODUCT. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. AIRTENDER WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE SOORT LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN AIRTENDER AF.

Deze algemene voorwaarden beschrijven de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van Airtender met betrekking tot de levering van Producten hieronder. Behalve zoals uiteengezet in de Garantieparagraaf (6) hierboven, zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die bindend zijn voor Airtender met betrekking tot de levering van Producten hieronder.

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Airtender voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of fraude van Airtender.

Afhankelijk van het land waarin u als consument woont, kunnen er bepaalde garanties en voorwaarden gelden met betrekking tot de kwaliteit van de Producten die Airtender moet maken, en Airtender geeft hierbij deze garanties en voorwaarden voor zover zij daartoe verplicht is.

 1. TRANSACTIEGEGEVENS EN GEGEVENSBESCHERMING

‍ De gegevens van Airtender met betrekking tot uw transactie worden als correct en sluitend beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Als u een geregistreerde klant bent, zijn uw transactiegegevens voor u toegankelijk door uw inlognaam en wachtwoord in te voeren, zodat u de status van uw bestelling(en) en de inhoud van de bestelling kunt controleren.

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat Airtender de via uw bestelformulier verzamelde gegevens mag opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van de bestelling. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacy beleid van Airtender. Airtender werkt samen met andere bedrijven die Airtender helpen de producten aan u te leveren, zoals vrachtvervoerders en creditcardverwerkingsbedrijven, en Airtender moet mogelijk bepaalde informatie met deze bedrijven delen om aan zijn verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

Wanneer u Producten in de winkel bestelt, verzamelen en bewaren wij uw e-mailadres. Vanaf dat moment wordt uw e-mailadres gebruikt om u informatie over de producten van Airtender te sturen, tenzij u zich afmeldt voor dergelijke e-mails met behulp van de opt-out link in de e-mails.

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE & MELDINGEN

‍ U communiceert elektronisch met Airtender wanneer u de winkel gebruikt of een e-mail naar Airtender verzendt. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die Airtender u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Airtender kan u kennisgevingen sturen zoals vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden via e-mail naar het primaire e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Airtender-account, op papier, of door een dergelijke kennisgeving op de Airtender-website te plaatsen. Airtender is niet verantwoordelijk voor de automatische filtering die u of uw netwerkprovider mogelijk toepast op e-mailmeldingen.

 1. OVERMACHT

Airtender is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertragen van de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een contract die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Airtender ligt, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, stakingen, uitsluiting of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, oproer, terroristische aanslag, oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie of andere natuurramp, falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.‍

 1. UITSLUITING

Indien enig onderdeel van een of meer van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig, niet-afdwingbaar of verboden wordt onder toepasselijke wet- of regelgeving, wordt een dergelijke bepaling of een deel daarvan in die zin geacht geen deel uit te maken van het contract tussen AIRTENDER en jij. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden blijft volledig van kracht.

 1. TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

Airtender zal proberen eventuele meningsverschillen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen als u per e-mail contact met ons opneemt op info@Airtender.com. Als u echter een gerechtelijke procedure wilt starten, moet uw claim of geschil hieronder worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam, Nederland. Op uw aankoop van de Producten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasbaarheid van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Het niet afdwingen van een van de voorwaarden van dit contract houdt niet in dat er afstand wordt gedaan van dergelijke bepaling(en). De ongeldigheid of de niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van dit contract heeft geen negatieve invloed op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen.

U MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM VAN HET VOORKOMEN VAN DE GEBEURTENIS OF FEITEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT EEN GESCHIL CONTACT OPNEMEN MET AIRTENDER, OF U doet afstand van het recht om een claim in te dienen die is gebaseerd op een dergelijke gebeurtenis, feit of geschil.

Niettegenstaande het voorgaande kan Airtender een voorlopige voorziening of andere billijke maatregel zoeken om haar vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten te beschermen of om verlies van gegevens of schade aan haar servers te voorkomen in een bevoegde rechtbank.‍

 1. NAAM EN ADRES

De contracterende partij is:
Airtender B.V.
Loodstraat 3
2718 RV Zoetermeer
Nederland
e-mail: info@airtender.com
Inschrijving KvK: 74057960
Belastingnummer: NL859758849B01


 Versie 12 november 2020